Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Ministerija pritaria, kad šeimos ir darbo derinimas yra išskirtinai svarbus

2021-02-01

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išnagrinėjusi Jūsų 2020-12-30 raštą Nr. 20201230/1 dėl šeimos įsipareigojimų ir darbo santykių derinimo sistemos tobulinimo, informuoja, kad Asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris" užsakyto reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimo „Dirbančių Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamos šeimos įsipareigojimų ir darbo derinimo priemonės Lietuvoje" rezultatai ir pateikti pasiūlymai dėl šeimos įsipareigojimų bei darbo santykių derinimo balanso yra itin aktualūs, jiems pritariame. Elektroninio dokumento nuoprašas Plačiau »»

PARENGTOS REKOMENDACIJOS ŠEIMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ IR DARBO SANTYKIŲ SISTEMAI TOBULINTI.

2021-01-05

NAMS užsakymu atlikto tyrimo rezultatai leidžia konstatuoti: dirbančių šeimų požiūris į šeimos ir darbo santykių derinimui reikalingas priemones kiek netikėtai keičiasi net ir trumpuoju laikotarpiu. Išgyvenus pirmą karantiną ir beprasidedant antrajam, jį galimai įtakoja didesnės galimybės susirasti darbą vasaros sezono metu, daugiau galimybių gauti vaikų priežiūros paslaugas atostogaujant vienam iš tėvų ar vaikus prižiūrint seneliams ar pirmo karantino pasekmėje tėvams turint daugiau galimybių dirbti nuotolinių būdu. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, NAMS parengė rekomendacijas: Rekomenduojame tęstinę, sistemingą ir pakartotinę NAMS atlikto tyrimo pavyzdžiu ŠĮDS derinimo prioritetų analizę (visuomenės, darbdavių ir atskirai dirbančių tėvų nuomonės tyrimus). Duomenų atsekamumui ir sistemos pokyčių efektyvumui, taiklumui ir lankstumui užtikrinti (nuoseklią analizę svarbu atlikinėti bent du kartus į metus ir pagal galimybes tęsti bent kelis metus iš eilės arba iki ŠĮDS derinimo... Plačiau »»

AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019

2019-04-29

„Šeimos institutas" drauge su Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria", Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019". Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti ir sustiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Per vienerius metus pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus tęsiami ir plėtojami 2018 m. vykdyti pirminiai darbai šiam tikslui ateityje pasiekti. Šio tikslo bus siekiama ir po projekto įvykdymo toliau bendradarbiaujant. Trumpalaikiai projekto tikslai: 1. Sutelkti bendrai veiklai šeimos politikos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas. 2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp... Plačiau »»

VAIKAI PADEDA KARJERAI?

2018-12-31

Šeimos ir darbo derinimas dažnai vertinamas kaip sėkmingos karjeros priešprieša. Tačiau tai ne tik klaidinga, bet ir žalinga tiek pačiam dirbančiam, tiek visuomenei nuostata. Negebant suderinti šeimos ir darbo iššūkių gresia arba skurdas, arba persidirbimas. Ir viena, ir kita valstybei kainuoja papildomus kaštus. Pirmu atveju – socialinės paramos išlaidos, antruoju – sveikatos priežiūros kaštų finansavimas. Tuo pačiu mažėja produktyvumas ir efektyvumas, dėl to valstybės ekonomika ir... Plačiau »»

Projektas „AŠIS – atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“

2018-12-31

Š.m. gruodžio 15d., vyko NAMS organizuoti praktiniai dirbančių šeimų atstovų advokacijos mokymai tema "Dirbančio reikalavimai = šeimos poreikiai". Renginio metu prof.dr. B. Gruževskis pristatė pranešimą tema " Palankios šeimai darbo aplinkos kriterijai, sėkmingos karjeros kontekse", demografė J. Jakštienė kalbėjo apie š eimos ir darbo derinimo priemonių demografinį poveikį, NAMS atstovė R. Žemaitė apibendrino p alankaus šeimai darbdavio teisines galimybes ir perspektyvas Lietuvoje bei... Plačiau »»

KONFERENCIJA: ŠEIMOS PSICHIKOS SVEIKATA ŠIANDIEN

2013-10-11

Asmens psichikos sveikata yra neatsiejama nuo šeimos ir visuomenės. Artimoji ir tolimoji aplinka kiekvieną mūsų įtakoja ne mažiau, nei mes patys save. Ar šiuolaikinė šeima išsaugo sveiką požiūrį į save ir aplinką? Kokiomis priemonėmis rūpinamasi šeimos psichikos sveikata? Kokios ekonominės, socialinės iš šeimos politikos pasekmės? Į šiuos ir panašius klausimus bandys atsakyti Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstovė spaudai Rasa Paulavičienė pranešime " Ekonominės ir socialinės bei... Plačiau »»

Trumpai apie mus

Istorija

  • 2007-12-04 Organizuotas taiki akcija prie Seimo dėl motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisų priėmimo vilkinimo. Džiaugiamės, kad įsigaliojo galimybė auginti vaikus iki 2m. gaunant finansavimą iš Sodros.
  • 2008-05-04 Mamos dienos proga vyko šventė “Mama, aš tau padėsiu...”
  • 2009-03 inicijuojama ir nuolat kuruojama diskusija paramos motinystei klausimais internetiniame portale
  • 2009-06-21 SADM pasiūlo mažinti išmokų “lubas” iki 3200 litų, kas paliestų 10 proc. motinų/tėvų, esančių vaiko priežiūros atostogose. AMS’as kviečiamas socialiniam dialogui į SADM’ą.

Vizija

Motinystei / tėvystei / vaikystei atviros ir palankios aplinkos pagrindu funkcionuojanti darni visuomenė bei darni šeima,  užtikrinanti kiekvieno asmens gerovę ir Lietuvos valstybės bei tautos istorinį išlikimą.