Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Ministerija pritaria, kad eimos ir darbo derinimas yra iskirtinai svarbus

2021-02-01

Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, inagrin?jusi J?s? 2020-12-30 rat? Nr. 20201230/1 d?l eimos ?sipareigojim? ir darbo santyki? derinimo sistemos tobulinimo, informuoja, kad Asociacijos Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris" usakyto reprezentatyvus Lietuvos gyventoj? nuomon?s tyrimo Dirban?i? Lietuvos gyventoj? labiausiai vertinamos eimos ?sipareigojim? ir darbo derinimo priemon?s Lietuvoje" rezultatai ir pateikti pasi?lymai d?l eimos ?sipareigojim? bei darbo santyki? derinimo balanso yra itin aktual?s, jiems pritariame. Elektroninio dokumento nuopraas Plačiau »»

Trumpai apie mus

Istorija

  • 2007-12-04 Organizuotas taiki akcija prie Seimo dėl motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisų priėmimo vilkinimo. Džiaugiamės, kad įsigaliojo galimybė auginti vaikus iki 2m. gaunant finansavimą iš Sodros.
  • 2008-05-04 Mamos dienos proga vyko šventė “Mama, aš tau padėsiu...”
  • 2009-03 inicijuojama ir nuolat kuruojama diskusija paramos motinystei klausimais internetiniame portale
  • 2009-06-21 SADM pasiūlo mažinti išmokų “lubas” iki 3200 litų, kas paliestų 10 proc. motinų/tėvų, esančių vaiko priežiūros atostogose. AMS’as kviečiamas socialiniam dialogui į SADM’ą.

Vizija

Motinystei / tėvystei / vaikystei atviros ir palankios aplinkos pagrindu funkcionuojanti darni visuomenė bei darni šeima,  užtikrinanti kiekvieno asmens gerovę ir Lietuvos valstybės bei tautos istorinį išlikimą.